E-töövihik

Robert Darnton kirjutab oma raamatus “The Case for Books“:

“… An “e-book”, unline a printed codex, can contain many layers arranged in the shape of a pyramid. Readers can download the text and skim through the topmost layer, which will be written like an ordinary monograph. If it satisfies them, thay can print it out, bind it … and study it at their convenience in the form of a custom-made paperback. If they come upon something that especially interests them, they can click down a layer to a supplementary essay or appendix. They can continue deeper through the book, through bodies of documents, bibliography, historiography, iconography, background music, everything I can provide to give the fullest possible understanding of my subject. In the end, they will make the subject theirs, because they will find their own paths through it, reading horizontally, vertically, or diagonally, wherever the electronic links may lead.”

Käesolevas lõigus kirjeldab Robert Darnton küll oma planeeritava e-raamatu loomist kuid seda lugedes liikus mõte vägisi teemale, mis kütab kirgi nii akadeemilises kui ärimaailmas. Senini ei ole ma (ehk küll oma harimatuse tõttu) leidnud suusõbralikku kirjeldust või definitsiooni e-töövihikule, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et erinevad pooled ei ole sugugi ühel meelel ka selle sügavamas tähenduses.

Kõige lihtsam on loomulikult võtta olemasolev töövihik, see vägistada digitaalseks ning lugeda reform lõppenuks. Vaest õpetajat või õpilast see edasi ei aita ning kätte visatud iPad sellist materjali mugavamalt ja kutsuvamalt kasutama ei kutsu. Seetõttu meeldiski mulle kirjeldatud lõigus eriti mõte, mida saab edukalt üle tuua ka virtuaalse töövihiku temaatikasse – selle asemel, et õpilast juhatada töövihikus punktist A punktist B-sse, vahepeal söötes ette infokilde ja harjutusi, tuleks mõelda just sellele, kuidas õpilast panna teemaga tööle veidi sügavamalt.

Image

See tähendaks ka võimalust, et õpilane ei läbiks e-töövihikut mitte ette antud joont pidi vaid sügavama huvi korral teema vastu valib ta oma tee läbi materjali. See, kas ta jõuab lõpuks samasse punkti oma tööga kui pinginaaber, ei ole oluline. See, kas ta omandab täpselt sama materjali, nagu pinginaaber, ei ole oluline. Jättes teatud valikuvabaduse, mis siiski võimaldab kohustuliku teema läbida ja samas pool-märkamatult lisamaterjali omandada, võiks ideaalis suurendada õpihimu, mis tihtilugu võib lihtsalt ära vajuda.