Liistu rakis

liistu_rakis

Ülesanne: välja pakuta rakis, mille abil on võimalik välja saagida või hööveldada liist puust tulbi valmistamiseks.

Valminud lahenduse abil on võimalik hööveldada valmis 15mm küljelaiusega liist. Rakis toetub klotsiga höövliplaadi peale ning seda on võimalik kinnitada pitskruviga ka höövli külge. Plussiks on rakise kompaktsus kuid miinuseks ebaühtlane hööveldamise tulemus liistu otstest, mis tuleneb liistu fikseerimise raskusest nimetatud töö etappides.

in diy | 73 Words

Tin Can API

Tin Can API (ametliku nimega Experience API, xAPI) on spetsifikatsioon, mis aitab kokku koguda tegevusi, mis sünnivad õppetegevuse käigus. Toimimise eelduseks on, et tegevus toimub läbi keskkonna, mis oskab kindlaks määratud sõnavara abil inimkeeles lahti kirjutada toimunud sündmused (näiteks: Juku vastas küsimusele “Mida tegid koolivaheajal”).

Tin Can API ei sea piiranguid sellele, milliseid õppematerjale õppetegevuse juures kasutatakse. Just eeskätt sellel põhjusel ei ole mõistlik lähtuda Tin Can API mõistmisel tema “eelkäiast” SCORMist, mis keerles paljuski õpiobjekti kirjeldamise ümber. Kuigi SCORM kirjeldas ära ka, millist tüüpi andmeid on võimalik jälgida, oli tema sõnavara ja võimalused palju piiritletumad (testide punktid, tehtud/tegemata).

Tin Can API üksi ei tee laias maailmas midagi. Selleks, et andmeid koguda, on osapooli rohkem – keskkond, kus toimub õppetegevus (näiteks LMS) ning oskab andmeid sobival kujul edastada, LRS (mis hoiab kogutud andmeid) ning soovitavalt ka vahend, mis kogutud andmete põhjal oskab koostada ülevaate ja/või ka andmeid esialgselt analüüsida ning lahti mõtestada. Projekt Learning Locker on vabavaraline lahendus, mis oskab sobival kujul saadud andmeid nii talletada, neid erinevatest graafikutest maha mängida ning tulevikuplaanide järgi ka näiteks saatjale (LMS) tagasi anda, kust kasutajad neid juba oma äranägemise järgi kasutada saavad.

in diy | 220 Words

The Case for Books

Screen Shot 2014-03-01 at 23.32.24

The Case for Books by Robert Darnton. Book covers insightful history of books, libraries and all relative aspects of literary from Gutenberg to e-books. Do read Part I & II (Google and the future of books, the future of libraries, e-books and old books, open access), please skip part III.

in diy | 50 Words

Tööleht “puidust lill”

puidust_lill

Käesolevas töölehes loodav lilleõis võib kujult ja vormilt õpilastel väga erineda – kas kroonlehtede arvu, südamiku suuruse või kasutatavate värviliste lõngade osalt. Samuti saavad õpilased kooli lähedalt otsida endale sobiva varre lillele ning valida õie asetuse selle küljes. Materjalina kasutatakse tööeseme valmistamiseks parketijääke, mis võivad samuti erineda nii paksuse kui värvi (struktuuri) osas.

Materjal

 • Parketitükk, ca 150mm x 250mm
 • Erinevat värvi lõnga
 • Puuoks
 • Puiduliim
 • Pliiats, paber

Töövahendid

 • Puurpink või akutrell
 • 3mm ja 5mm puur
 • Tikksaag / lintsaag
 • Lihvpaber

Töö käik

 • Visanda paberile lilleõis, mis mahuks olemasoleva parketitükile
 • Märgi parketile nii kroonlehed kui südamik
 • Lõika lintsaega (tikksaega) välja noo kroonlehtedega osa kui ka südamik, vajadusel lihvi servad ilma parketi kaitsekihti kahjustamata siledamaks
 • Märgi pliiatsiga kroonlehtedele aukude asetus lõnga jaoks
 • Puurpingis või akutrelliga puuri aukude järgi augud
 • Liimi puiduliimiga lillele südamik, lase kuivada
 • Märgi ja puuri augud südamikule, puurides ka läbi alumise detaili
 • Aja aukudest läbi erinevat värvi lõngad, et tekiks visuaalselt paremini eristuv südamik ning kroonlehed. Lõnga otsad seo omavahel kokku lille tagumisel küljel
 • Puuri varre tarvis lille tagumisele küljele auk (mitte läbiv!) ning liimi vars lille külge, lase liimil kuivada
in diy | 224 Words

Tööleht “Kettad”

Kurt Naefi poolt 1970-ndatel loodud mäng, mille eesmärk on lastele õpetada koordinatsiooni ning vahet tegema ja seoseid looma objektide suurustel.

Disk game

Käesolevas töös toodud mõõdud ning ka objekti mõõdud võivad varieeruda vastavalt sellele, milliseid materjale on võimalik koolis kasutada. Ringide asemel võivad õpilased välja lõigata ka kolmnurke, ruute või hulktahukaid. Lisaks võib töö valmistamiseks kasutada ka näiteks vineeri, parketijääke või muid hästi töödeldavaid materjale. Suurema saematerjali korral võib töölehes toodud objektist teha kokkupandava õuesõppe klassi, mis lahtivõetult moodustab 5 istumisalust ning laua.

Materjal

 • Liimpuitplaat 100 mm x 1000 mm või samas mõõdus hööveldatud laud, paksusega 15mm
 • Viimistluseks vesialuseline lakk, guaššvärvid

Töövahendid

 • Augusaag (80mm, 70mm, 60mm, 50mm, 40mm)
 • Käsisaag
 • Lihvpaber
 • Märkimiseks pliiats, nurgik
 • Pintsel

Töö käik
IMG_42041. Alusta valitud materjalile 6-e ruudu välja mõõtmisest ja märkimisest (100mm ruut). Arvesta märkimisel saetee laiust!
2. Märgi ruutude keskpunkt

 

IMG_4206

3. Sae augusaega 5-st ruudust välja kettad. Täpsema tulemuse saavutamiseks kasuta puurpinki.

 

 

IMG_4207

4. Sae materjalist välja kõik märgitud 100mm x 100mm ruudud

5. Kasutades lihvpaberit (võimalusel lihvketast) töötle nii ruute kui kettaid sobivasse viimistlusastmesse

 
IMG_42166. Värvi kettad guaššvärvidega, säti kuivama kas toetades pliiatsitele või ümarliistudele
Liimi kokku omavahel välja saetud ruudud, jälgi välja saetud avade asetust – väimsema avaga ruudud allpool

 

7. Peale karbi kuivamist lihvi küljed üle lihvkettaga, viimistle lihvpaberiga ning kanna peale lakk

8. Vajadusel lihvi paberiga peale laki kuivamist karp teistkordselt, ka saetud avad, korda lakkimist
9. Laki välja saetud ja värvitud kettad

Joonised

toop_prakt_too_joonis_wireframe
toop_prakt_too_joonis

 

in diy | 280 Words

E-töövihik

Robert Darnton kirjutab oma raamatus “The Case for Books“:

“… An “e-book”, unline a printed codex, can contain many layers arranged in the shape of a pyramid. Readers can download the text and skim through the topmost layer, which will be written like an ordinary monograph. If it satisfies them, thay can print it out, bind it … and study it at their convenience in the form of a custom-made paperback. If they come upon something that especially interests them, they can click down a layer to a supplementary essay or appendix. They can continue deeper through the book, through bodies of documents, bibliography, historiography, iconography, background music, everything I can provide to give the fullest possible understanding of my subject. In the end, they will make the subject theirs, because they will find their own paths through it, reading horizontally, vertically, or diagonally, wherever the electronic links may lead.”

Käesolevas lõigus kirjeldab Robert Darnton küll oma planeeritava e-raamatu loomist kuid seda lugedes liikus mõte vägisi teemale, mis kütab kirgi nii akadeemilises kui ärimaailmas. Senini ei ole ma (ehk küll oma harimatuse tõttu) leidnud suusõbralikku kirjeldust või definitsiooni e-töövihikule, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et erinevad pooled ei ole sugugi ühel meelel ka selle sügavamas tähenduses.

Kõige lihtsam on loomulikult võtta olemasolev töövihik, see vägistada digitaalseks ning lugeda reform lõppenuks. Vaest õpetajat või õpilast see edasi ei aita ning kätte visatud iPad sellist materjali mugavamalt ja kutsuvamalt kasutama ei kutsu. Seetõttu meeldiski mulle kirjeldatud lõigus eriti mõte, mida saab edukalt üle tuua ka virtuaalse töövihiku temaatikasse – selle asemel, et õpilast juhatada töövihikus punktist A punktist B-sse, vahepeal söötes ette infokilde ja harjutusi, tuleks mõelda just sellele, kuidas õpilast panna teemaga tööle veidi sügavamalt.

Image

See tähendaks ka võimalust, et õpilane ei läbiks e-töövihikut mitte ette antud joont pidi vaid sügavama huvi korral teema vastu valib ta oma tee läbi materjali. See, kas ta jõuab lõpuks samasse punkti oma tööga kui pinginaaber, ei ole oluline. See, kas ta omandab täpselt sama materjali, nagu pinginaaber, ei ole oluline. Jättes teatud valikuvabaduse, mis siiski võimaldab kohustuliku teema läbida ja samas pool-märkamatult lisamaterjali omandada, võiks ideaalis suurendada õpihimu, mis tihtilugu võib lihtsalt ära vajuda.

in diy | 404 Words