Tööleht “Kettad”

Kurt Naefi poolt 1970-ndatel loodud mäng, mille eesmärk on lastele õpetada koordinatsiooni ning vahet tegema ja seoseid looma objektide suurustel. Käesolevas töös toodud mõõdud ning ka objekti mõõdud võivad varieeruda vastavalt sellele, milliseid materjale on võimalik koolis kasutada. Ringide asemel võivad õpilased välja lõigata ka kolmnurke, ruute või hulktahukaid. Lisaks võib töö valmistamiseks kasutada ka […]

E-töövihik

Robert Darnton kirjutab oma raamatus “The Case for Books“: “… An “e-book”, unline a printed codex, can contain many layers arranged in the shape of a pyramid. Readers can download the text and skim through the topmost layer, which will be written like an ordinary monograph. If it satisfies them, thay can print it out, […]

Webshaped 2013

On 23rd May Helsinki was once again hosting web design and development event/conference Webshaped. Notes (and links to mentioned tools, films, blogs, sites etc), that have been taken by myself through the day, are listed below. Vitaly Friedman (@smashingmag) – Responsive Web Design: Clever tips and Techniques Google WebFont Loader, smart css font callback. Different […]