Tin Can API

Tin Can API (ametliku nimega Experience API, xAPI) on spetsifikatsioon, mis aitab kokku koguda tegevusi, mis sünnivad õppetegevuse käigus. Toimimise eelduseks on, et tegevus toimub läbi keskkonna, mis oskab kindlaks määratud sõnavara abil inimkeeles lahti kirjutada toimunud sündmused (näiteks: Juku vastas küsimusele “Mida tegid koolivaheajal”).

Tin Can API ei sea piiranguid sellele, milliseid õppematerjale õppetegevuse juures kasutatakse. Just eeskätt sellel põhjusel ei ole mõistlik lähtuda Tin Can API mõistmisel tema “eelkäiast” SCORMist, mis keerles paljuski õpiobjekti kirjeldamise ümber. Kuigi SCORM kirjeldas ära ka, millist tüüpi andmeid on võimalik jälgida, oli tema sõnavara ja võimalused palju piiritletumad (testide punktid, tehtud/tegemata).

Tin Can API üksi ei tee laias maailmas midagi. Selleks, et andmeid koguda, on osapooli rohkem – keskkond, kus toimub õppetegevus (näiteks LMS) ning oskab andmeid sobival kujul edastada, LRS (mis hoiab kogutud andmeid) ning soovitavalt ka vahend, mis kogutud andmete põhjal oskab koostada ülevaate ja/või ka andmeid esialgselt analüüsida ning lahti mõtestada. Projekt Learning Locker on vabavaraline lahendus, mis oskab sobival kujul saadud andmeid nii talletada, neid erinevatest graafikutest maha mängida ning tulevikuplaanide järgi ka näiteks saatjale (LMS) tagasi anda, kust kasutajad neid juba oma äranägemise järgi kasutada saavad.